Veelgestelde vragen

Auto

Ik ben 18 en wil een autoverzekering sluiten. Kan dit op mijn eigen naam?

Ja dit kan. Iedereen die een geldig rijbewijs heeft moet ook een verzekering kunnen krijgen. De premie voor een autoverzekering is meestal wel duurder. Wij zoeken graag met jou naar een betaalbare formule.

De bonus malus schalen – Hoe zit dat?

De oude schaalverdeling zoals die vroeger algemeen was is verdwenen. Sommige maatschappijen hebben vrijwel volledig afstand gedaan van het oude systeem, andere blijven systeem hanteren dat vergelijkbaar is met het oude trappensysteem. Belangrijkste verschil zit meestal in de gehanteerde instapmethodes. Een nieuwe verzekeraar zal je in elk geval vragen naar een “attest van schadeverleden”. Dit attest kan afgeleverd worden door de maatschappij waar je verzekerd was of op de website www.carattest.be Op deze website stellen meerdere verzekeringsmaatschappijen de door hen afgeleverde attesten van schadeverleden ter beschikking. Je kan deze opvragen doormiddel van je EID en bijhorende PIN code.

Wat is dan zo’n attest van schadeverleden?

Dit attest bevat de periode dat je bij die verzekeraar verzekerd was en een overzicht van de schadegevallen waarin je betrokken was tijdens deze periode. Het attest bevat zowel de schades waarvoor je aansprakelijk was als de schades waarvoor je niet verantwoordelijk was. Op basis van dit attest zal je volgende verzekeraar het risico beoordelen. De meeste verzekeraars zullen je dan ook vragen om een periode van minstens 5 jaar te bewijzen. Dit betekent dan ook dat je soms meer dan 1 attest zal moeten afleveren om in totaal tot vijf jaar te komen.

Wat is een BOB-waarborg ?

Of je jezelf laat bobben of als BOB gaat rijden met de auto van een vriend of vriendin, is het belangrijk voor zowel de eigenaar van de wagen als de BOB om te weten of de auto al dan niet full omnium verzekerd is. Als de auto full omnium verzekerd is, dan moeten beide partijen zich geen zorgen maken behalve over de eventuele vrijstelling. Mocht BOB onderweg een ongeval hebben, dan voorziet de full omniumverzekering een (volledige) materiële schadevergoeding van de wagen. Om de vrede te bewaren, is het aangeraden dat beide partijen nagaan of er een bob-waarborg is voorzien in de polis BA auto of BA Familiale. Maar wat is een BOB-waarborg of een BOB-clausule? Dit is een waarborg, een clausule die de BOB beschermt. Deze waarborg is al dan niet opgenomen in je polis onder de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid. De invulling van deze waarborg verschilt van maatschappij tot maatschappij, maar bij de meeste maatschappijen wordt een tussenkomst voorzien voor de materiële schade. Maar er zijn ook maatschappijen die bijvoorbeeld enkel een lichamelijke schadevergoeding voor de BOB voorzien.

Moet de autoverzekering gesloten worden door de eigenaar van het voertuig?

Neen, de verzekering mag gesloten worden door een derde (bijvoorbeeld de bestuurder/gebruiker van het voertuig). De eigenaar moet zich er wel van vergewissen dat zijn voertuig verzekerd is alvorens het op de openbare weg wordt gebracht.

Moet een auto die niet gebruikt wordt verzekerd blijven?

Een voertuig dat niet gebruikt wordt moet niet verzekerd worden tenzij het op de openbare weg komt. Een voertuig dat geparkeerd wordt op de openbare weg of op een voor het publiek toegankelijk privé terrein (bijvoorbeeld parking van een supermarkt) moet verplicht verzekerd zijn.

Is het groene verzekeringsbewijs een verplicht boorddocument?

Ja, je moet steeds een geldig groen verzekeringsbewijs kunnen tonen bij elke politiecontrole en bij elk ongeval, zowel in binnen- als buitenland.

Wat bij een auto ongeval?

Alles hangt af van de situatie. Vul bij een ongeluk met een derde partij een Europees aanrijdingsformulier in, maar erken nooit je verantwoordelijkheid. Het is de rol van de verzekeraars om die te bepalen.

 

Zijn er gewonden of doden? Bel dan naar de politie zodat zij een PV kunnen opmaken.

 

Of je nu wel of niet de politie om hulp vraagt, je moet altijd het Europees aanrijdingsformulier invullen en het zo snel mogelijk aan ons bezorgen. Vul het formulier in, wat ook het advies van de politie is. Zij maken alleen een proces-verbaal op, en doen geen aangifte bij de verzekering. Zonder het Europees aanrijdingsformulier zal je waarschijnlijk veel kostbare tijd verliezen.

 

Hou bij het invullen van het Europees aanrijdingsformulier wel je aandacht bij de zaak.  Gezien dit document zal gebruikt worden om de verantwoordelijkheden te bepalen is het uiteraard belangrijk dat dit correct ingevuld is. Je handtekening onder het formulier betekent immers dat je akkoord bent met de info die je vermeld hebt.

Wat als mijn voertuig niet meer rijvaardig is?

Indien je voertuig na een ongeval niet meer kan rijden zal het uiteraard getakeld moeten worden. Zorg dat je steeds het nummer van de bijstandscentrale bij je hebt. De meeste verzekeraars voorzien een gratis takeling van de plaats van het ongeval naar de garage van je keuze. Het te contacteren telefoonnummer vindt je dan ook dikwijls op de groene kaart. Door op deze manier tewerk te gaan voorkom je dat je zelf opdraait voor de kosten of ze nadien moet terugvorderen bij een tegenpartij.

Sla het nummer van de alarmcentrale op in je mobiele telefoon of zorg dat het altijd ter beschikking is zodat je niet moet zoeken, onmiddellijk na een ongeval.

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder!