Veelgestelde vragen

Brand

Is de brandverzekering een wettelijk verplichte verzekering in België?

Neen. Wettelijk gezien is de brandverzekering geen verplichte verzekering. Niettemin bestaan er wel enkele verplichtende omstandigheden. Denk maar aan de situatie waar een verhuurder zijn huurder verplicht om een brandverzekering af te sluiten of de situatie waar een kredietinstelling je verplicht een brandverzekering af te sluiten om een hypothecaire lening te krijgen. Ondanks de afwezigheid van een wettelijke verplichting, zorgen de opgelegde voorwaarden door derden (en het gezond verstand) er toch voor dat een absolute meerderheid van de eigenaars en huurders een brandverzekering hebben.

Waarom moet een huurder nog verzekerd zijn voor het gebouw als de eigenaar al verzekerd is?

De meeste huurcontracten verplichten je als huurder tot het afsluiten van een brandverzekering. Als huurder wordt je geacht aansprakelijk te zijn voor de schade aan de door jou gehuurde woning of appartement, tenzij je het tegenbewijs levert. De verzekeraar van de eigenaar zal de schade aan de verhuurde woning vergoeden maar bij jou (als huurder en aansprakelijke partij) komen aankloppen om deze schade terug te vorderen. Als huurder dient u zich dan ook te verzekeren voor uw huuraansprakelijkheid en dit kan via uw brandverzekering.

 

TIP: Voorziet uw huurcontract afstand van verhaal voor brandschade, vraag dan aan de eigenaar een kopie van diens brandpolis om na te gaan of deze afstand ook in zijn verzekeringscontract voorzien is. Zo voorkomt u dat de verzekeraar van de eigenaar zich toch tegen u keert.

 

Het is natuurlijk ook aangewezen om als huurder een brandverzekering te nemen voor uw inboedel. Anders blijft u bij een brand met lege handen achter.

Moeten mijn erfgenamen erfenisrechten betalen op basis van het in de brandpolis verzekerde bedrag?

Neen, dat zou inde meeste gevallen helemaal niet correct zijn. Er moeten dan weliswaar wel erfenisrechten betaald worden op de werkelijke verkoopwaarde van de inboedel op het moment van het overlijden maar de verzekerde waarde in de brandpolis is voor het grootste deel gebaseerd op de nieuwwaarde van de inboedel. De bedoeling is immers dat je de inboedel terug kan samenstellen na een ernstige schade. Het bedrag dat moet opgenomen worden in de aangifte is meestal dus slechts een fractie van het verzekerde kapitaal. Er wordt echter wel gevraagd naar de gegevens van de verzekeringspolis. De fiscale administratie zal deze info mogelijk gebruiken als controle instrument.

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder!