Veelgestelde vragen

Familiale

Ik heb geen kinderen, noch huisdieren. Is die familiale polis dan wel nuttig?

Ook als u geen kinderen of huisdieren (meer) in huis hebt, blijft een familiale verzekering absoluut nuttig. Want het zijn lang niet alleen kinderen of dieren die brokken maken. Ook jij kan schade veroorzaken en voor de vergoeding moeten opdraaien. Als fietser of voetganger kan je een ongeval veroorzaken bij een kleine onoplettendheid. Je familiale polis zal in dat geval de schade aan de tegenpartij vergoeden maar ook, mocht je zelf gekwetst zijn, jouw rechten verdedigen bij het bekomen van je vergoeding als zwakke weggebruiker.

Wie heeft een familiale verzekering nodig?

Ieder van ons kan schade veroorzaken aan iemand anders. Als u voor die schade aansprakelijk gesteld wordt, moet u die vergoeden. De familiale verzekering biedt daar de oplossing: ze verzekert de schade die u toebrengt in uw privéleven. Daarom is deze verzekering onmisbaar. Elk gezin, met of zonder kinderen, elke alleenstaande, jongere of oudere zou een familiale verzekering moeten hebben.

 

De familiale is van groot sociaal nut, zowel voor het slachtoffer als voor de dader. De slachtoffers zijn zeker dat zij vergoedt worden, terwijl zij anders zouden afhangen van de financiële toestand of goodwill van de aansprakelijke persoon. Ook zit de aansprakelijke goed, want zijn toekomst wordt niet geruïneerd door een fout die hij misschien in een ogenblik van onoplettendheid begaan heeft.

Wie heeft recht op een schadevergoeding?

In principe kan de familiale iedereen vergoeden die schade lijdt door de fout van iemand anders. Wie echter nooit vergoeding kan krijgen, zijn de personen die onder het zelfde dak wonen als de verzekeringsnemer.

Waarom is er een franchise op mijn contract?

Wanneer je iemand schade berokkend, zal je steeds zelf een contractueel bepaald bedrag moeten dragen. Dit bedrag wordt maandelijks aan de index aangepast. De wetgever heeft deze franchise voorzien om te vermijden dat de familiale verzekering massa’s kleine schadegevallen moet vergoeden waardoor de verzekering van zware schade in het gedrang zou kunnen komen.

Kan ik aansprakelijk gesteld worden voor een ongeval dat een kind van iemand anders bij mij thuis overkomt?

U kan inderdaad aansprakelijk worden gesteld wanneer u een fout begaat, bijvoorbeeld wegens gebrek aan toezicht over dit kind.

 

Gaat het om een ouder kind, dat minder of geen toezicht vraagt en dat door eigen onvoorzichtigheid schade lijdt dan bent u niet aansprakelijk, omdat u geen fout begaat.

Als mijn kinderen een ongeval veroorzaken door een echte stommiteit, zal de familiale dan betalen?

Alle kinderen, minderjarig of meerderjarig, zijn door de familiale verzekerd zolang ze bij u inwonen. De schade die veroorzaakt door onoplettendheid, verzuim of door echt een domme toer zal dus vergoed worden.

 

Zelfs schade die het gevolg is van ‘grove schuld’ kan verzekerd zijn, namelijk als het kind niet ouder is dan 16 jaar of als de ouders aansprakelijk gesteld worden.

Bij mijn familiale polis heb ik ook rechtsbijstand verzekerd. Kan ik daarop beroep doen wanneer ik zelf een ongeval veroorzaak of ervan beschuldigd word?

Inderdaad, een verzekering rechtsbijstand houdt meestal verschillende waarborgen in. Ze vordert niet alleen de vergoeding van de schade die u of uw gezinsleden overkomt. Rechtsbijstand betaalt ook de kosten van uw verdediging wanneer u of uw gezinsleden worden vervolgd naar aanleiding van een ongeval.

 

Bij sommige verzekeraars gaat deze waarborg nog verder. U kan hem dan inroepen om u te verdedigen wanneer u vervolgd wordt wegens overtreding van de verkeerswetten en –reglementen.

 

Let wel: het gaat hier om de gerechts- en advocaatkosten. De boete dient u zelf te betalen als u veroordeeld wordt.

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder!